ערים חכמות

בשנת 2018 דומה כי אין צורך להכביר מילים על מהפכת הבתים החכמים, המבוססים על טכנולוגיה מתקדמת ועל אמצעי תקשורת אלחוטיים. אבל הקדמה איננה נעצרת שם ואנו נמצאים בפתחו של עידן העיר החכמה. להלן נבין מהן בדיוק ערים חכמות וכיצד הדבר צפוי להביא למהפך באיכות החיים שלנו ולשיפור של ממש באיכות הסביבה.

העיר החכמה – העתיד כבר כאן

אף אחד אינו אוהב להרבות בדיבורים על פסולת ועל הקושי העצום להתמודד עם הררי הפסולת ההולכים ונערמים. אבל כאשר עתודות הקרקע הולכות ומתמעטות, העלות של היטל הטמנה צפויה לגדול וזה עוד לפני שבכלל הזכרנו את זיהום הקרקע. רעיון העיר החכמה נועד לייעל את הטיפול בפינוי פסולת ואשפה ושיפור כל הכרוך בנושא זה לא ברמה השכונתית אלא ברמה העירונית.

כפי שלמדנו להכיר את פחי המחזור השונים הפזורים ברחבי הארץ וכפי שלמדנו למחזר פחיות משקה ובקבוקי פלסטיק, כך נלמד בקרוב כיצד ניטור ושינוע של פסולת מסייעים למחזר ולהקטין את כמויות הפסולת המגיעות למטמנות. גם ביטויים כמו עגלות חכמות או RFID וכן בקרת מצלמות יהפכו למוכרים בזכות הופעתם ברחבי הערים וזוהי בדיוק המשמעות של העיר החכמה. זוהי, בשיא הפשטות, עיר נקייה יותר ומסודרת יותר. זוהי העיר שבה ניתן לפקח על תהליכים באמצעים אוטומטיים, במצלמות, בפתרונות ניטור כמו גלאים וסנסורים.

יעילות גבוהה יותר, רמת זיהום מופחתת

בערים החכמות נעשה שימוש בכמה וכמה טכנולוגיות במקביל, טכנולוגיות מתקדמות המאפשרות פיקוח, בקרה וייעול בתהליכים שונים כדוגמת פינוי אשפה. בסביבה כזאת מתכננים את מסלולי משאיות הפינוי בצורה מיטבית, כך שמונעים עומסי תנועה הנוצרים בשל פינוי האשפה וגם מפחיתים זיהום אוויר מיותר. בערים החכמות מטמיעים פתרונות ניידים הנמצאים בשימוש נהגי המשאיות ומבצעים בקרה אחר משקל מכלי האשפה, בקרות נפח בשילוב פתרונות מכניים וממוחשבים.

באמצעות התקנת סנסורים ניתן לנהל בקרה מקיפה על תכולת פחים הטמונים בקרקע. כך ניתן לייעל את פינוי וריקון הפחים ולהימנע מבזבוז. תדירות הפינוי הופכת לאידיאלית, וכך גם פעילות מערכים נלווים כדוגמת מכולות אשפה ומכשירים דוחסים. ניתן להגדיר מצב להתרעה, כאשר מכל האשפה עובר מפלס מסוים, וכך מונעים משאבים המופנים כיום לפינוי אשפה כאשר מכל האשפה ריק למחצה. למרות תחכום המערכת, היא פועלת באופן פשוט מבחינה תפעולית ועלויות פינוי האשפה ברמה העירונית יורדות פלאים.