עגלות חכמות

מעקב רציף בזמן אמת על כל עגלות הטיאוט

בעיר ע"י GPS ושליחת התראות על כל פעילות חריגה

יתרונות

 • יציאה מגבולות גזרה
 • עמידה במקום לפרק זמן ממושך
 • חריגה בנוהל הזמנים
 • אי עמידה במרחק שנקבע
 • דו"חות שוטפים 24/7 על כל פעילות עגלות הטיאוט
 • טעינת סוללה של לילה אחד מספיקה לחודשיים של פעילות רצופה
 
 • עמידות בפני ונדליזם וגניבה
 • התקנה פשוטה וקלה הטבות המערכת
 • שיפור בפיקוח וניהול קבלני הניקיון
 • התייעלות מערך ניקיון הרחובות בעיר
 • וידוא ביצוע תנאי מכרז הניקיון
 • הפיכת העיר ל"עיר חכמה"
 • בקרה ושליטה מכל מקום

חיסכון כספי משמעותי לרשות!